ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ

7,90

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Αγιωργίτικο 100%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΥΓΟΥ
τέλη Σεπτέμβρη – αρχές Οκτώβρη

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πλαγιές Κιθαιρώνα

ΘΕΣΗ
Νέα Γη

ΑΠΟΔΟΣΗ
800kg στα 1000 m2

BE ΤΡΥΓΟΥ
12.50

MΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
τα σταφύλια μεταφέρονται σε κλούβες στο οινοποιείο, απορογώνονται, ακολουθεί εκχύλιση, παραμένει ο μούστος με τα στέμφυλα για 18 ώρες σε συνεχή ανάδευση ώστε να αποκτήσει αυτό το τριανταφυλλί χρώμα και τα αρώματα λουλουδιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Έξι (6) φιάλες ανά κιβώτιο