ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 

7,35

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Σαββατιανό 100%

ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
Άσπρούδα,Κοντούρα Άσπρη, Δούμπραινα, Σακέικο Σαββατιανό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΥΓΟΥ
Από 04/09 έως 29/09

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πλαγιές Κιθαιρώνα

ΘΕΣΗ
Πύργος – Καπαρέλλι

ΑΠΟΔΟΣΗ
1000kg per 1000 m2

BE ΤΡΥΓΟΥ
12

ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μεταφορά σε κλούβες 20 κιλών στο οινοποιείο, απορόγωση, στατική απολάσπωση, εμβολιασμός, μερική ζύμωση.
Τοποθέτηση σε βαρέλια 220lt γαλλικής δρυός έως ότου τελειώσει η ζύμωση.
Παραμονή στα βαρέλια περίπου για 6 μήνες με συνεχή ανάδευση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Έξι (6) φιάλες ανά κιβώτιο