ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο https://www.sokoswines.gr/. Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΕ, με έδρα στις Ερυθρές Αττικής και με ΑΦΜ 092805039 (εφεξής η «εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες (εφεξής οι «χρήστες») αυτού σχετικά με την δραστηριότητα και τα προϊόντα της Εταιρείας μας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Στην παρούσα πολιτική σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους τυχόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε, όπως προβλέπονται εκ του νόμου.

 

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας είναι σχεδιασμένη ώστε να βοηθήσει εσάς, επιχειρήσεις, καταναλωτές και κοινό γενικότερα, να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, και να λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και όλες τις σχετικές υπηρεσίες μας που περιλαμβάνονται σε αυτή. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να μας παράσχετε δύο ειδών πληροφορίες: προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε οικειοθελώς να μας κοινοποιήσετε και οι οποίες συλλέγονται σε μεμονωμένη βάση, και πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας που συγκεντρώνονται σε συλλογική βάση τόσο από εσάς όσο και από άλλους που περιηγούνται στην ιστοσελίδα μας.

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων – Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία μέσω του ιστότοπου.

Α) Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεχθούν κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο, χώρα κατοικίας και ελεύθερο κείμενο με το αίτημα/ερώτημα του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά συλλέγονται μόνο με την συγκατάθεσή σας

i) εφόσον επιθυμείτε να απευθύνετε κάποιο αίτημα/ ερώτημα προς την Εταιρεία,
ii) εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter, προσφορές και άλλο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό της Εταιρείας,
iii) εφόσον συμμετάσχετε σε προωθητική ενέργεια/ διαγωνισμό της Εταιρείας, και πάντα στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

B) Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεχθούν κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο, εφόσον πραγματοποιήσετε αγορά μέσω του ιστότοπου και ειδικότερα του e-shop, είναι τα ακόλουθα: όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο, στοιχεία μέσου πληρωμής, τόπο αποστολής παραγγελίας, χώρα κατοικίας, πόλη, διεύθυνση, ΤΚ, ειδικά αιτήματα. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά συλλέγονται με την συγκατάθεσή σας και είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των υπηρεσιών, τις οποίες αιτείστε να λάβετε από την Εταιρεία, όταν πραγματοποιείτε αγορά προϊόντων. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του αρθρ. 9 του ΓΚΠΔ δεν συλλέγονται, εκτός εάν ο χρήστης συμπεριλάβει τέτοιου είδους πληροφορίες εντός του πεδίου ελεύθερου κειμένου.

Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς διαχείρισης και διεύρυνσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και διάθεσης άλλων προϊόντων και υπηρεσιών στους υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες μας. Περιστασιακά, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας ενημερώνουμε για σημαντικές αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, νέες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές που πιστεύουμε ότι θα βρείτε χρήσιμες, εφόσον έχετε δώσει την σχετική συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών του ιστοτόπου, α) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και β) για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής τους και εφόσον έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία με τα στοιχεία τους. Οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την συγκατάθεσή τους είτε πατώντας την επιλογή «unsubscribe» στο σώμα του email που λαμβάνουν από την Εταιρεία, είτε επικοινωνώντας απευθείας με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Σημειωτέον, εάν πρόκειται για άτομο κάτω των 18 ετών, η συγκατάθεση δίνεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε Τρίτους

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης, με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται βάσει σχετικών συμβάσεων. Επιπροσθέτως, εφόσον πραγματοποιήσετε αγορά μέσω του Ιστότοπου, προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από το λογιστήριο μας ή από τρίτο νομικό πρόσωπο-εταιρεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέχει σε εμάς αντίστοιχες υπηρεσίες βάσει συμβάσεως, για την έκδοση του νομίμου παραστατικού για την πληρωμή της αμοιβής μας και προς εκπλήρωση των φορολογικών μας υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τρίτα πρόσωπα προς διευκόλυνση των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών. Αναφορικά με τις εν λόγω επιχειρηματικές λειτουργίες, οι συνεργάτες μας και άλλα τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, προς χρήση σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών καρτών δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους, παρά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της παραγγελίας σας μέσω των συστημάτων του συνεργάτη μας για τις πληρωμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητήσουμε κάποιο τηλέφωνό σας. Ο αριθμός σας μπορεί να δοθεί στην υπηρεσία ταχυμεταφορών για τους σκοπούς της παράδοσης. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να σας ενημερώνουμε για την πρόοδό της.

 

Πώς Προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Δεν πωλούμε ούτε μεταφέρουμε με άλλο τρόπο τα στοιχεία σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ για τις οποίες εγγράφεστε θα αποστέλλονται μόνο από την εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά για όσο διάστημα απαιτείται, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας (εφόσον έχετε απευθύνει κάποιο αίτημα/ερώτημα ή συμμετέχετε σε κάποια προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό ή επιθυμείτε την εκτέλεση υπηρεσιών), ή μέχρι την άρση της συναίνεσής σας όσον αφορά την αποστολή newsletter και συναφούς υλικού από την Εταιρεία. Εφόσον ο σκοπός επιτευχθεί ή με την άρση της συγκατάθεσής σας όσον αφορά την αποστολή newsletter της Εταιρείας, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας αρχής. Ορισμένα εκ των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σε περίπτωση πραγματοποίησης κράτησης, θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και ειδικότερα (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας και τον αριθμό των εν γένει αιτημάτων. Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην εποπτεία της οποίας υπάγεται η Εταιρεία (www.dpa.gr)

 

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών.

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων αυτών που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Ελέγχουμε και αξιολογούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε αυτήν, ώστε να την προσαρμόζουμε σε νεότερα δεδομένα, δημοσιεύοντας τις αντίστοιχες αλλαγές.

 

Η Συναίνεσή Σας

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Εμπιστευτικότητας. Εάν τροποποιήσουμε την πολιτική και τις διαδικασίες μας περί εμπιστευτικότητας, θα δημοσιεύσουμε τις μεταβολές αυτές στην ιστοσελίδα μας για να σας κρατούμε ενήμερους για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να τις κοινοποιήσουμε. Εάν τροποποιήσουμε ουσιωδώς την πολιτική εμπιστευτικότητάς μας, θα δημοσιεύσουμε τις σχετικές μεταβολές στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας και σε άλλα σημεία που θα κρίνουμε κατάλληλα, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες πληροφορίες συλλέγονται, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες (εάν υπάρχουν) υπό τις οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις που δημοσιεύουμε κάποια ειδοποίηση, μπορεί επίσης να αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες που θα επιλέξουν να λαμβάνουν επικοινωνίες από εμάς, ειδοποιώντας τους για τις μεταβολές στην πρακτική μας περί εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα προϊόντα μας θα πρέπει να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα αναφορικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορείτε να αγοράσετε εδώ. Γενικώς, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 18 έτη ηλικίας.

 

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Αποδέχεστε ότι οι εικόνες και τα σχέδια που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΕ αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας μας ή των αντίστοιχων δικαιούχων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, και χρησιμοποιούνται από την αυτήν δυνάμει ρητής εξουσιοδότησης από τους δικαιούχους ή τους πράκτορές τους. Αναγνωρίζετε ότι το σύνολο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, σημάτων και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΕ ή αναφορικά με αυτή, ανήκουν στην ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΕ ή στους συνεργάτες μας, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αναπαραγάγετε, τροποποιήσετε ή διανείμετε τις εικόνες μας ή οποιοδήποτε μέρος αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Scroll to top